GIỚI THIỆU CHUNG

PVC-SG là đơn vị liên kết tài chính của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Thành viên của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam. Được hình thành sau khi đổi tên từ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam và sát nhập Công ty cổ phần Xây lắp Incomex. Sau khi quá trình sát nhập được hoàn thành, bộ máy tổ chức hoạt động của PVC-SG dần được xây dựng, ổn định và phát triển. 

Scroll
0937.751.101
 0937751101